Zanima nas kakršno koli sodelovanje, zato iščemo nove obetavne projekte

NASLOV IN PODATKI O PODJETJU
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Davčna št: 80688969
Matična št: 8538476000
TRR: IBAN SI56 0510 0801 6724 344
Telefon št
Slovenščina

Prenos stavbne integrirane fotovoltaike v gradbeni sektor

Vloga proizvajalcev kot enega glavnih akterjev je v prepoznavanju pomena, ki ga ima premoščanje vrzeli med fotovoltaiko in gradbenim sektorjem.

 • Tehnološki vidiki fotovoltaike
 • Estetski vidiki
 • Informacije in podatki o proizvodih
 • Informacije o tehnologiji fotovoltaike
 • Jasna opredelitev vloge, ki jo fotovoltaika igra v stavbnem ovoju (razred tehničnega elementa, Tehnična rešitev ipd.)
  Električni podatki (moč, temperaturni koeficienti ipd.)
 • Možnost izdelave po naročilu na ravni modulov (plasti, velikost, oblika, barva ipd.)
 • Opredelitev tipologij gradnje objektov (lahka, masivna ipd.)
 • Električni vidiki: rešitve za integracijo kablovnih sistemov, priključna omarica, mikro-pretvorniki, baterije, navodila za izvedbo osnovnih električnih napeljav ipd.
 • Možnost izdelave po naročili na ravni objekta (možnosti montažnega sistema, različne možnosti sestavljanja ipd.)
 • Jasne risbe: npr. eksplozijski aksonometrični pogled, detajli ipd.
 • Povezava možnosti izdelave po naročilu z energetskim, tehnološkim in ekonomskim vidikom
 • Stroški (stroški naložbe, vseživljenjski stroški stavb (LCC))
 • Strategije obratovanja in vzdrževanja
 • Katalog možnih konfiguracij
 • Razpoložljive digitalne komponente (CAD, BIM objekti)
 • Referenčni primeri za vsak posamezni proizvod
 • Fizični vidiki in vidiki uspešnosti
 • Gradbeni vidiki
 • Standardne garancije
 • Dimenzijski in fizični vidiki (velikost, teža ipd.)
 • Podatki o posamezni plasti panela BIPV (materiali, učinkovitost ipd.)
 • Električni standardi (direktiva o nizki napetosti)
 • Toplota in vlažnost (toplotna prehodnost (vrednost U), prozornost, g-vrednost (sončni faktor), podatki o toplotni inerciji, zrakotesnost, podatki o toplotnem mostu, podatki o reguliranju vlage)
 • Gradbene zahteve, ki morajo biti izpolnjene za specifično uporabo v ovoju stavbe
 • Gradbeni standardi, ki jih je treba upoštevati za vsak razred zahtev (varnost, vremenska zaščita, energetska učinkovitost, okoljski vpliv ipd.) (direktiva o gradbenih proizvodih št. 305/2011)
 • Energetski podatki (npr. fotovoltaični energetski potencial na referenčni lokaciji)
 • Grafična analiza tehničnih podatkov za integrirano rešitev skupaj z analizo vseh glavnih postopkov ter opredelitev interferenc, rešitve dobrih praks
 • Posebni standardi BIPV
 • Okoljske lastnosti proizvodov (npr. vsebovana energija, možnost recikliranja ipd.)
 • Opis faz/postopkov inštalacijskih del (npr. vodnik po inštalacijah)
 • Garancija za proizvod in energijo
 • Opis vzdrževalnih strategij v času življenjskega kroga (priročnik o uporabi in vzdrževanju)
EXPLORE