Zanima nas kakršno koli sodelovanje, zato iščemo nove obetavne projekte

NASLOV IN PODATKI O PODJETJU
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Davčna št: 80688969
Matična št: 8538476000
TRR: IBAN SI56 0510 0801 6724 344
Telefon št
Slovenščina

Stavbna integrirana fotovoltaika

Stavbna integrirana fotovoltaika se nanaša tako na električno tehnologijo kot na gradbeno tehnologijo in pokriva področja energetike, okolja, estetskega videza, stavbne energetske učinkovitosti in multifunkcionalnosti stavbnega ovoja.
Stavbna integrirana fotovoltaika zajema fasade, strehe, okna, stene in številne druge elemente, ki se kombinirajo s fotovoltaičnim materialom. Sisteme stavbne integrirane fotovoltaike je mogoče neopazno povezati s preostalimi deli vaše nepremičnine.
Nekatera pravila glede tehnologije integriranja so opredeljena že na mednarodni ravni. Fotovoltaični moduli so nadvse učinkoviti v vlogi tradicionalnih stavbnih delov, npr. zagotavljajo vremensko zaščito in zaščito pred hrupom, toplotno izolacijo, varnost, kontrolo dnevne svetlobe in podobno. Zagotavljati morajo konstrukcijsko funkcionalnost.

Zelo razširjene so tudi razprave o estetski integraciji, saj gre za kritično točko, ki pogosto velja kot ovira širjenju stavbne integrirane fotovoltaike. Da bi dosegli arhitekturno privlačno kompozicijo, morajo biti fotovoltaični moduli usklajeni s celostno podobo objekta, tj. glede barve, teksture, velikosti in pozicije.
Ključno je raziskovanje energetske integracije, ki se nanaša na vključenost fotovoltaike tako v objekt kot v javno električno omrežje, namenjeno maksimiziranju lokalne uporabe proizvedene energije. Energetska integracija bo vse bolj pomembna tudi pri načrtovanju stavb, ki ne bodo več zgolj porabniki, temveč mikro energetski centri, ki bo porabljali, proizvajali in shranjevali energijo ter jo dobavljali večjemu energetskemu sistemu.

EXPLORE